Ceník služeb od roku 2024

 

Základní vyšetření
Výkon Registrovaný pacient Neregistrovaný pacient
Celkové vyšetření lékařem zdarma 1 800,00 Kč
Cílené vyšetření lékařem – do 20 min. zdarma 600,00 Kč
Cílené vyšetření lékařem – každé další započaté 10 min. zdarma 300,00 Kč
Vyšetření a vydání posudku o zdravotním stavu na žádost pacienta či zaměstnavatele
Výkon Registrovaný pacient Neregistrovaný pacient
Vstupní prohlídka do zaměstnání 600,00 Kč hradí zaměstnavatel
Výpis ze zdravotní dokumentace ( vždy vyzvednutí v pátek, kdy je administrativní den ) 400.- Kč neprovádí se
Výpis ze zdravotní dokumentace na počkání 500.- Kč neprovádí se
Potvrzení pro řidičský průkaz 500,00 Kč neprovádí se
Potvrzení o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 60 let věku 350,00 Kč neprovádí se
Zdravotní průkaz/ Potravinářský průkaz 300.- Kč hradí zaměstnavatel
Potvrzení ke studiu 150,00 Kč 500,00 Kč
Potvrzení k běžné sportovní činnosti 550,00 Kč 1 500,00 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu 600.- Kč neprovádí se
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná a hrazená očkování (cena nezahrnuje cenu očkovací látky, viz samostatný ceník níže) 200.- Kč 250,00 Kč
Ostatní administrativní výkony na žádost pacienta 350,00 Kč 350,00 Kč
EKG vyšetření na žádost pacienta 550,00 Kč 550,00 Kč
Test krevního cukru glukometrem na žádost pacienta 100,00 Kč 100,00 Kč
Jednoduchá analýza moče na počkání na žádost pacienta 60,00 Kč 100,00 Kč
Odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele (cena nezahrnuje poplatek za laboratorní vyšetření podle sazebníku laboratoře) 250,00 Kč 400,00 Kč
Kopie dokumentu( vč. obsluhy)
Výkon Registrovaný pacient Neregistrovaný pacient
černobílé jednostranné 5,00 Kč neprovádí se
Ceník očkovacích látek
Výkon Registrovaný pacient Neregistrovaný pacient
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná a hrazená očkování (cena nezahrnuje cenu očkovací látky, viz samostatný ceník níže) 200.- Kč 250,00 Kč
PREVENAR 13 (pneumokok) 1 800,00 Kč 2 200,00 Kč
TWINRIX ADULT A+B (hepatitída A+B / hepatitis A+B) 1000.- Kč 1 500,00 Kč
FSME (klíšťová encefalitida / tick encephalitis) 800,00 Kč 900,00 Kč
VAXIGRIP (chřipka / influenza) 400,00 Kč 400,00 Kč
Další očkovací látky jsou k dispozici na objednání. dle typu očkovací látky dle typu očkovací látky
Infúze vit C 1000,00 Kč                           

 1200,00 Kč