Očkování

COVID - 19 - již neočkujeme

SPIVAX (Moderna)

Posilovací dávky jsou doporučovány všem, komu uplynulo 5 měsíců (u vakcíny Janssen 2 měsíce) od ukončení základního očkovacího schématu, a posilovací dávka je pro něho schválena (nyní pro starší 12 let). Zvláště doporučována je pak zejména však lidem ve věku nad 50 let a osobám s vysokým rizikem nákazy nebo závažného průběhu nemoci covid-19.

CHŘIPKA

INFLUVAX TETA

Očkuje se každoročně vakcínou aktuálně připravenou proti kmeni chřipkového viru, u kterého se předpokládá, že by mohl způsobit epidemický či pandemický výskyt. Tato nemoc je nejnebezpečnější pro starší lidi, malé děti a chronicky nemocné.

Pacientům ve věku 65 a více let hradí toto očkování jejich zdravotní pojišťovna (pokud je mezi zdravotnickým zařízením a ZP uzavřen smluvní vztah zahrnující tuto úhradu). Za stejné podmínky hradí toto očkování ZP i v případě mladších jedinců, pokud se léčí pro chronické, farmakologicky řešené onemocnění kardiovaskulárního aparátu a cév, dýchacích cest, ledvin či cukrovku, dále u pacientů po odstranění sleziny či transplantaci krvetvorných buněk.

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA

FSME-IMMUN  

Očkuje se 3 dávkami ve základním schématu 0, 1–3, 5–12 měsíců. Lze využít i zrychlené schéma s aplikací druhé dávky již 2 týdny po první.
Přeočkování 3 roky po základním schématu, další přeočkování pak za 5 let po prvním přeočkování, vždy jednou dávkou. U osob starších 59 let je doporučeno absolvovat přeočkování po 3 letech.

Upozornění: od 1. 1. 2022 hradí zdravotní pojišťovny očkování proti klíšťové encefalitidě u pojištěnců (VZP hradí očkování u registrovaných, ostatní pojišťovny bez omezení) od 50 let věku.

PNEUMOKOKOVÁ PNEUMONIE

PREVENAR

Pneumoková pneumonie je závažné bakteriální onemocnění (zápal plic), které zejména u starších pacientů může mít až smrtelný průběh.

Očkuje se jednou dávkou. Očkování ve věku 65 a více let je hrazeno zdravotní pojišťovnou (pokud je mezi zdravotnickým zařízením a ZP uzavřen smluvní vztah zahrnující tuto úhradu).

TETANUS

VACTETA 

Očkovací schéma: 1. dávka, za 4–6 týdnů 2. dávka, za 4–6 měsíců 3. dávka, přeočkování po 15 letech, od 60ti let věku po 10 letech. Při poranění s možnou kontaminací rány se přeočkovává jednou dávkou, pokud poslední očkování proběhlo před více jak 5 lety.

S výhodou lze očkovat smíšenou vakcínou proti tetanu, záškrtu a černému kašli (Boostrix, Adacel) při prvním přeočkování v dospělosti (viz dále).