Pracovní neschopnost

Potřebujete vystavit neschopenku?

Nevystavujeme PN na základě SMS nebo emailu. 

 

 1. Dostavte se do ordinace na vyšetření
 2. Pracovní neschopnost se vystavuje elektronicky.
 3. Uvedete celé jméno, rok narození, telefonní kontakt.
 4. Název, adresu, IČO zaměstnavatele.
 5. Pozici v zaměstnání.
 6. Datum, od kdy potřebujete vystavit pracovní neschopnost.
 7. Adresu, kde se budete zdržovat.
 8. Neschopenku je možné vystavit nejdéle tři dny zpětně.
 9. Pokud jste byli posláni do naší ordinace jiným lékařem, který Vás pro dané onemocnění léčí, pouze kvůli vystavení neschopenky, nemůžeme Vám vyhovět.
 10. Lístky na peníze se odesílají automaticky v elektronické podobě v případě aktivní neschopenky vždy ke konci měsíce.
Ukončení pracovní neschopnosti
 1. Dostavíte se na domluvený termín kontroly
 2. Pokud se bez omluvy nedostavíte v den kontroly, automaticky se pracovní neschopnost ukončuje ke dni kontroly !
 3. Pokud chcete uschopnit dříve než je datum kontroly, můžete nás kontaktovat telefonicky nebo sms zprávou, kdy PN potřebujete ukončit.
 4. ZA SPRÁVNÉ TRVÁNÍ A ŘÁDNÉ UKONČENÍ SI KROMĚ ZDRAVOTNÍHO ZAŘÍZENÍ TAKÉ ZODPOVÍDÁ SÁM PACIENT